Szolgáltatásaink

Számvitel

Teljes körű könyvviteli szolgáltatás

Vállalkozásunk a legkülönbözőbb iparágakban nyújt teljes körű könyvviteli szolgáltatást, így elégedett ügyfeleink között informatikai-, termelő-, kereskedő-, ingatlan-, médiaipari és pénzügyi vállalkozások egyaránt megtalálhatóak.

Nemzetközi minősítésünknek és tapasztalatunknak köszönhetően külföldi tulajdonossal rendelkező társaságok teljes körű könyvviteli és adminisztrációs feladatait is ellátjuk, mely a 
cégalapítás előtti tanácsadástól a folyamatos, napi könyvelési feladatok ellátásán túl kiterjed 
a zárlati feladatok ellátásáig, beleértve a magyar és a nemzetközi számviteli sztenderdeknek megfelelő külső és belső jelentési elvárások (pl. anyavállalati jelentések) teljesítését is.

Több mint tíz éves szakmai jelenlétünk, kollégáink széleskörű és naprakész tudásbázisa a záloga annak, hogy a megbízóink működése során végrehajtott ügyletek pontosan és a hatályos törvényeknek mindenben megfelelően kerülnek könyvelésre és adminisztrálásra. Könyvviteli és adminisztrációs feladatainkat mindig naprakészen látjuk el, így ügyfeleink rendszeres és pontos jelentést kapnak vállalkozásuk pénzügyi helyzetéről. Ügyfeleinkkel állandó kapcsolatot tartunk fenn, melynek során bármilyen kérdésük merül fel, azonnal rendelkezésükre állunk.

Ügyfeleink megbízható képviselői vagyunk a hatóságok előtt, illetve segítséget nyújtunk bármilyen adóhatósági vagy egyéb állami szervek felé történő állásfoglalás, revízió, önrevízió elkészítésében. Törekszünk arra, hogy az általunk könyvelt vállalkozások képviselői kizárólag a saját feladataik teljesítésére összpontosíthassanak. 
Munkatársaink a könyvelés és adminisztrációs feladatok ellátása során tudomásukra jutott információkkal és adatokkal a legszigorúbb követelményeknek megfelelő kiemelt titoktarással bánnak.

Számviteli tanácsadás

Egy vállalkozás működése során a vezetőség és a tulajdonosok is számtalan üzleti lehetőséggel és kihívással szembesülnek. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink az üzleti lehetőségek és kötelmek teljesítése előtt tisztában legyen azok nem csak üzleti- és pénzügyi vetületeivel, de számviteli- és adó vonatkozásaival is, tekintettel arra, hogy ezen területek jelentősen befolyásolhatják 
a egyes ügyletek és a vállalkozás eredményességét.

Számvitel tanácsadás szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részére folyamatos és egyedi megbízásokat is teljesítünk annak érdekében, hogy a vállalaton belüli- és külső lehetőségek hatékonyan kiaknázásra kerülhessenek.

Jelentés csomagok összeállítása

Szakembereink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek beszámolók és csoport-jelentések (group reporting) rendszeres, hazai- és nemzetközi sztenderdek szerinti elkészítésében és ellenőrzésében, mely szolgáltatásunkkal multinacionális és tőzsdén jegyzett vállalatok részére egyaránt rendelkezésre állunk. 

Tevékenységünk igény esetén magába foglalja a riporting rendszer kialakítását, implementálását és a meglévő rendszerekkel történő harmonizációját annak érdekében, hogy a szolgáltatott információ a felhasználók részére megfelelő minőségű és megbízható legyen.
Az IFRS/USGAAP jelentés csomagok elkészítése során különös figyelmet fordítunk a magyar és nemzetközi sztenderdek közötti eltérések szakszerű értelmezésére és leképezésére annak érdekében, hogy a riportok elkészítése ne csak egy kötelezettség legyen a vállalkozás számára, hanem egy eszköz, melyet a vezetőség döntés előkészítésre is használ az üzleti tervezés és a mindennapos működés kapcsán.

IFRS/US GAAP beszámoló készítése

Az elmúlt évek során a magyar vállalkozások egyre nagyobb számban készítenek nemzetközi számviteli sztenderdek szerinti pénzügyi kimutatásokat, többek között tőzsdén jegyzett vállalatcsoportok esetén, mely érintett vállalkozások köre egyre bővül.  
A jogszabályok által kínált lehetőségek által leegyszerűsíti a vállalkozások csoporton belüli, de akár tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségeit.
Szakembereink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek beszámolók nemzetközi számviteli sztenderdek szerinti elkészítésében biztosítva ezzel az információszolgáltatás megbízhatóságát a megrendelőink és az érdekelt felek számára.

Konszolidáció

A hatályos jogszabályok értelmében a vállalatcsoportok az aktuális, számviteli törvényben foglalt határértékek meghaladása esetén konszolidált beszámoló elkészítésére kötelezettek, mely speciális szaktudást igénylő komplex feladatot munkatársaink 
a számviteli információk begyűjtéstől a konszolidált beszámoló elkészítéséig teljes körűen lebonyolítanak ügyfeleink számára (pl. konszolidált számviteli politika kialakítása,  konszolidációra képes főkönyvi rendszer biztosítása, konszolidációs lépések és kiszűrések meghatározása, definiálása, és konszolidált beszámoló és üzleti jelentés elkészítése.).

A nemzetközi gyakorlaton alapuló módszertanunknak köszönhetően a konszolidációs terhek a vállalkozások számára jelentősen csökkentésre kerülnek mindamellett, hogy a vonatkozó határidők betartásra kerülnek.

Közbenső mérleg, vagyonmérleg készítése

Tevékenységi körünk az éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálatán kívül kiterjed a konszolidált beszámolók, közbenső beszámolók, átalakulási- és vagyonmérlegek, továbbá apportértékelés könyvvizsgálatára.

Ügyviteli- és székhelyszolgáltatás

Az ügyfeleink ügyviteli terheinek csökkentésére teljes körű szolgáltatáscsomaggal állunk rendelkezésre, de lehetőség van arra is, hogy vállalatának székhelye hozzánk kerüljön bejelent
ésre annak érdekében, hogy mind a hatóságok mind pedig üzleti partnerei részére elérhető legyen. Ügyviteli szolgáltatásunk keretében lehetőség van az ügyfél székhelyén biztosított munkavégzésre is.

Oktatás

Nemzetközi és hazai szakmai minősítéssel is rendelkező szakembereink helyszíni oktatást vállalnak annak érdekében, hogy ügyfeleink vezetői és munkavállalói felkészültek legyenek nem csak a magyar számvitel- és adózás területén, de a nemzetközi sztenderdek esetében is.
Adó

Adóbevallások elkészítése vállalkozásoknak

Megbízóink részére rendszeres és alkalmi jelleggel elkészítjük a szükséges adóbevallásokat, nyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentációt annak érdekében, hogy a változó adójogszabályi környezetnek való megfelelés számukra biztosított legyen. Igény esetén elkészítjük a szükséges revíziós és önrevíziós bevallásokat, illetve megbízható és diszkrét módon képviseljünk ügyfeleinket az adóhatósági eljárások során.

Adóbevallások elkészítése belföldi és külföldi magánszemélyeknek

Belföldi- és külföldi magánszemély megbízóink részére rendszeres és alkalmi jelleggel elkészítjük a szükséges adóbevallásokat, nyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentációt annak érdekében, hogy a változó adójogszabályi környezetnek való megfelelés számukra biztosított legyen. Igény esetén elkészítjük a szükséges önrevíziós bevallásokat, illetve megbízható és diszkrét módon képviseljünk ügyfeleinket az adóhatósági eljárások során.

Adótanácsadás

Adótanácsadói tevékenységünk keretien belül megbízóink részére a vállalkozás mindennapos működésével kapcsolatos adózási kérdések és feladatok teljesítése mellett törekszünk arra, hogy az adózási folyamatok előzetes felmérésével és tervezésével a vállalat működéséhez legoptimálisabb cégforma és adózási forma kerüljön kiválasztásra.

Mindezek mellett biztosítjuk, hogy magánszemély és vállalati megbízóink esetében felmerülő egyedi, specifikus ügyletek és adózási kérdések az aktuális adójogszabályoknak megfelelően kerüljenek megvalósításra és leképezésre.

Adózási átvilágítás

Megbízóink számára átfogó vagy célirányos módon átvilágítjuk a meglévő, megvásárolni kívánt vagy eladásra kínált vállalkozás múltbéli adózási viszonyait, feltárva ezzel az esetleges adókockázatokat.

Munkatársaink szakmai felkészültséges és gyakorlati tapasztalata lehetővé teszi, hogy az azonosított adókockázatok célirányosan kezelésre kerüljenek.  

Transzferár-dokumentáció elkészítése

A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozóan az abban résztvevő feleknek a hatályos jogszabályok értelmében nyilvántartással kell rendelkeznie, transzferár dokumentációt kell készítenie. 

Megbízóink részére elvégezzük a belföldi- és nemzetközi kapcsolt vállalkozásokkal megvalósított ügyletekhez tartozó transzferár dokumentáció elkészítését és kapcsolódókötelezettségek teljesítését, mely során a szakembereink által alkalmazott módszertan az adóhatóság által megfogalmazott aktuális elvárásokat is figyelembe veszi.

Környezetvédelmi termékdíj bevallása

Munkatársaink a megbízóink tevékenységének megismerését követően a hatályos környezetvédelmi termékdíj jogszabályok alapján elvégzik a vállalkozás átvilágítását, igény esetén tanácsot adnak és elkészítik az előírások szerinti bevallásokat.

Adójogi képviselet hatóságok felé

Esetleges adóhatósági, egyéb hatósági, államháztartási szervi vagy más felügyeleti vizsgálat esetén munkatársaink több éves szakmai tapasztalattal állnak ügyeleink rendelkezésére szakmai képviseletükben.

Oktatás

Nemzetközi és hazai minősítéssel is rendelkező szakembereink helyszíni oktatást vállalnak annak érdekében, hogy ügyfeleink vezetői és munkavállalói felkészültek legyenek nem csak a magyar számvitel- és adózás területén, de a nemzetközi sztenderdek esetében is.
Pénzügy

Üzleti terv készítése és pénzügyi modellezés

Egy sikeres vállalkozás alapja az üzleti célokat és operatív feladatokat is magába foglaló rövid- és hosszú-távú pénzügyi és üzleti terv, mely nem csak a vállalkozás vezetőségének, de a tulajdonosok megalapozott döntéseinek meghozatalát is biztosítja.

Az üzleti terv nem csak a vállalat belső működésének, de a külső szereplők számára is fontos támpontot ad a vállalat működési kilátásairól, a banki hitelkérelmek és a tőkebevonási folyamatok elengedhetetlen kelléke. 

Megbízóink részére mérleget, eredménykimutatást és cash-flow kimutatást, illetve a vállalkozás működésének megértéséhez elengedhetetlen specifikus részeket is magába foglaló komplex üzleti tervet készítünk, mely induló és működő vállalkozások, illetve projektek részére a sikeres üzletfejlesztés és vállalatirányítás szükséges alapjául szolgálhat.

Pénzügyi és kontrolling jelentések elkészítése

Megbízóink részére elvégezzük a vállalkozás üzleti és pénzügyi teljesítményének eseti és rendszeres terv-tény elemzését annak érdekében, hogy vállalat vezetősége és tulajdonosainaprakészek legyenek a vállalakozás jelen- és várható üzleti- és pénzügyi teljesítményét illetően. 

A terv-tény elemzés alapját az adott vállalkozás könyvelési rendszerével és működési mechanizmusaival összhangban kialakított kontrolling rendszerünk szolgáltatja.

Komplex módszertanunk értelmében a kontrolling tevékenység igény esetén a vállalkozás folyamatainak teljes egészére kiterjeszthető, elősegítve ezzel a működés során felmerültproblémák és szükséges feladatok mielőbbi azonosítását, illetve azok visszamérését a vállalatirányítás fejlesztése céljából.

A pénzügyi és kontrolling rendszer elengedhetetlen abban az esetben, ha a vállalkozás vezetősége és tulajdonosa eltér vagy a vállalkozás több tulajdonossal is rendelkezik, hisz keretrendszerén belül biztosítja az információk széleskörű és kiegyensúlyozott hozzáférését.

Tranzakciós tanácsadás

Tranzakciós tanácsadási szolgáltatásaink elsősorban a vállalatok értékesítéséhez, felvásárlásához és feltőkésítéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységeket foglalja magába és igény esetén kiterjed a tranzakciós stratégia meghatározására, a célvállalat felkészítésére ésaz információs memorandum elkészítésére, a potenciális tranzakciós partnerek (pl. vevő) felkutatására, illetve a tranzakciós szerződések elkészítésére és a tárgyalási folyamat lebonyolítására a megbízó érdekeinek érvényesítése mellett.

Tipikus tranzakcióknak tekintjük a hosszú szakmai múltra visszatekintő magyar vállalatok és tulajdonosainak elválását, akár pénzügyi befektető bevonása akár a vállalat részbeni vagy teljes értékesítése révén.

Cégcsoport struktúra kialakítása

Az üzleti lehetőségek vállalkozás keretében történő megvalósításánál nem csak az optimális cég- és adóforma kiválasztása, hanem a törvényi szabályozásoknak megfelelően optimális cégcsoport struktúra kialakítása is szerepet játszhat annak üzleti sikerében.
Megbízóink meglévő vagy új üzleti lehetőségeinek megismerését követően a törvényi szabályozásoknak megfelelő optimális cégcsoport struktúrát alakítunk ki, mely nem csak a számviteli- és adó jogszabályokat, de a finanszírozási lehetőségeket is figyelembe veszi

Üzletviteli tanácsadás

Vállalatvezetési-, pénzügyi- és üzleti tapasztalattal bíró munkatársaink révén komplex üzletviteli tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére, mely többek között magába foglalja a vállalkozás részének vagy egészének aktuális állapotára vonatkozó felmérést, az elérni kívánt vállalati célok és feladatok meghatározását, illetve igény esetén a folyamatok nyomon követését és kiértékelését.

Üzletviteli tanácsadás szolgáltatásunk keretében ügyfeleink részére folyamatos és egyedi megbízásokat is teljesítünk annak érdekében, hogy a vállalaton belüli- és külső lehetőségek hatékonyan kiaknázásra kerülhessenek.

Projekt menedzsment

Megbízóinkat támogatjuk az üzleti lehetőségeik megvalósítási koncepciójánakmegalkotásában és kidolgozásában, a szükséges megvalósítási és pénzügyi feltételek feltárásában, a projekt lebonyolításában és a projekt későbbi üzemeltetésének biztosításában is, mely során könyvelési, adminisztrációs és kontrolling tevékenységünk révén naprakész információkat biztosítunk a projektben érdekeltek számára.

Kockázati tőke tanácsadás

Egy vállalkozás folyamatos fejlődéséhez szükség van arra, hogy az optimális tőkeellátottság a működés során biztosított legyen, melynek mértéke a különböző iparágakban és a vállalkozások különböző életciklusában eltérő lehet.

Megbízóink számára segítünk a meglévő vagy újonnan induló vállalkozások és projektek lehetőségeinek és tőkeigényének felmérésében, illetve a kockázati tőke bevonásához szükséges feladatok azonosításában és legmagasabb szakmai színvonalon történő megvalósításában.

Munkatársaink felkészültsége és szakmai tapasztalata lehetővé teszi, hogy kockázati tőke tanácsadói tevékenységünknek köszönhetően a megbízóink eredményesen érvényesítsék érdekeiket a befektetési folyamat során és azt követően.

Banki finanszírozás támogatása

Megbízóink számára teljes körű támogatást nyújtunk a vállalkozás hitelképességének előzetes felmérésében, a hitelképesség javításához szükséges feladatok azonosításában és végrehajtásában, a vállalkozás számára optimális banki finanszírozási ajánlat kiválasztásában és hitelkérelmek benyújtásához szükséges dokumentációk elkészítésében.

Európai Uniós pályázati tanácsadás

Partnerirodánkon bevonásával azonosítjuk a vállalkozás számára legmegfelelőbb Európai Uniós pályázati forrásokat, továbbá közreműködünk a vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítésében és a sikeres pályázatok monitoring tevékenységének ellátásában.

Partnerirodánk szakértelme nem csak a Magyarországon, de a Brüsszelben kiírásra kerülőEurópai Uniós pályázati forrásokra is kiterjed.

Könyvvizsgálat

Éves beszámolók könyvvizsgálata

A könyvvizsgálat nem csak a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettség, de a vállalkozás pénzügyi helyzetének megismerésében érdekelt felek (pl. tulajdonos, bank) által felhasznált hiteles információk forrása.
Szakembereink a hazai és nemzetközi tapasztalatuk, illetve a magyar gazdasági környezetre speciálisan kialakított módszertanunk alkalmazásával a vállalat részére gördülékeny könyvvizsgálati folyamatot, míg a tulajdonosok számára teljes körű és megbízható információszolgáltatást valósítanak meg. 

Nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek (IFRS) szerint készített pénzügyi jelentések könyvvizsgálata

Nemzetközi szakmai tapasztalattal és minősítéssel rendelkező munkatársaink az IFRS beszámolók és csoport jelentések könyvvizsgálatát a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően valósítják meg, ezzel elősegítve a külföldi tulajdonossal rendelkező vagy tőzsdén jegyzett vállalatok adatszolgáltatását és működését. 

Közbenső mérleg könyvvizsgálata

Tevékenységi körünk az éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálatán kívül kiterjed a konszolidált beszámolók, közbenső beszámolók, átalakulási- és vagyonmérlegek, továbbá apportértékelés könyvvizsgálatára.

Cégjogi átalakulás könyvvizsgálata

Tevékenységi körünk az éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálatán kívül kiterjed a konszolidált beszámolók, közbenső beszámolók, átalakulási- és vagyonmérlegek, továbbá apportértékelés könyvvizsgálatára.

Apport értékelés és könyvvizsgálata

Tevékenységi körünk az éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálatán kívül kiterjed apport értékelésre és annak könyvvizsgálatára. 

Pénzügyi és számviteli átvilágítás

Szakmai munkatársaink jelentős hazai és nemzetközi tapasztalattal bírnak 4400. témaszámú pénzügyi információk megállapodás szerinti átvilágításában. Megbízóink számára átfogó vagy célirányos módon átvilágítjuk a meglévő, megvásárolni kívánt vagy eladásra kínált vállalkozás múltbéli és jelenlegi pénzügyi és számviteli viszonyait, feltárva ezzel az esetleges kockázatokat.
Munkatársaink szakmai felkészültséges és gyakorlati tapasztalata lehetővé teszi, hogy az azonosított pénzügyi és számviteli kockázatok célirányosan kezelésre kerüljenek. 
HR

Bérszámfejtés

Szakképzett munkatársaink és működési módszertanunk révén biztosítjuk ügyfeleink teljes körű bérszámfejtési, bérfeladási, adó- és járulékelszámolási kötelezettségeinek rendszeres teljesítését, továbbá a munkavállalókkal kapcsolatos adó- és társadalombiztosítási ügyintézést, munkaügyi ellenőrzéseken való részvételt és képviseletet. Professzionális Munkaügyi és Bérprogramunk, szakmai infrastruktúránk az állandóan változó jogszabályi környet azonnali és rugalmas kezelésére képes, így a jogszabályi előírásoknak mindig megfelelő és naprakész bérszámfejtés biztosított vállalkozása számára.

Cafeteria rendszer bevezetése és optimalizálása

A cafeteria rendszer bevezetése a vállalkozás költséghatékony működését és a munkavállalók elégedettségét egyaránt szolgálja tekintettel arra, hogy ezen béren kívüli juttatási rendszer keretében a munkavállalók a vonatkozó adókedvezmények figyelembevételével lényegesen több adózott bevételre tehetnek szert elsősorban olyan cafeteria elemek választása esetén, melyek a munkavállaló rendszeres vagy tervezett kiadásai közé tartoznak.

Munkatársaink segítenek abban, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett a cafeteria rendszer, mint lehetőség a legoptimálisabban kerüljön kihasználásra a vállalkozás és a munkavállalók által.

TB ügyintézés, tanácsadás

Társadalombiztosítási szakértelemmel rendelkező munkatársaink az ügyfeleink rendelkezésére állnak eseti vagy rendszeres jelleggel annak érdekében, hogy a szigorú jogszabályi előírásoknak való megfelelés minden esetben biztosított legyen.

Teljes körű munkaügyi adminisztáció

Szakembereink az egyedi igényeket teljes körűen kielégítő munkaügyi adminisztrációt, tanácsadást is végeznek. Ennek keretében vállaljuk a munkavállalók munkaviszonyánaklétesítésével és megszüntetésével kapcsolatos adminisztráció elvégzését, a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő munkaszerződések elkészítését, szükség esetén annak módosítását, személyi anyagok kezelését, valamint aktívan kapcsolatot tartunk a megbízóinkkal, szükség esetén a munkavállalókkal, hatóságokkal is.